Opi virheistä – älä toista niitä

Turvallisuus on perusedellytys mielekkäälle työskentelylle. Lisäksi se on ehto kaiken toiminnan jatkumiselle. Kiinnittämällä huomiota turvalliseen työskentelyyn ja panostamalla siihen, kunnioitamme samalla toisiamme ja toistemme työpanosta. Vain tiedostamalla riskit, voimme vaikuttaa niihin.

Riskienarviointi

Perinteisella riskinarvioinnilla on päästy tähän päivään ja nyt tarvitaan enemmän toiminnallisuuteen painottuvia malleja, kuten riskinelonen.

Lue lisää

Toiminnallinen erinomaisuus

Toiminallinen erinomaisuus edellyttää systeemistä ajattelutapaa, jossa prosessit, ihmisten johtaminen sekä kyky ratkaista ongelmia ovat olennainen osa organisaatiokulttuuria.

Lue lisää

Oppiminen

Oppimisella ja johtamisella on samankaltaisia perusoletuksia. Oppimista johtamalla on mahdollista saada aikaan toiminallista erinomaisuutta sekä erottautuvaa kilpailukykyä.

Lue lisää

Ennakoiva turvallisuustyö

Työturvallisuuden ennakoivassa johtamisessa on erittäin tärkeää ottaa huomioon neljä keskeistä periaatetta. Nämä periaatteet ovat mukana kaikessa tekemisessä ja toimintatapojen uudistamisessa.

Tilaa ilmainen työkirja

Yhteistyössä